Вход
"Сертификация" ЕООД Услуги Новини Документи Сертификация на системи Сертификация на продукти Оценяване на съответствието Регистри Контакти За нас

Услуги

СъдържаниеСертификация на системи за управление


„СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД е български, акредитиран орган по сертификация на системи за управление, притежаващ „СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ” № БСА рег. № 4 ОСС, валиден до: 31. 01. 2022 г. Подробности за сертификата тук

Информация относно процеса на сертификация: Клиентска процедура за сертификация на системи за управление.

Документи необходими за кандидатстване:

Оценете нашата работа: Анкетен лист


Сертификация на продукти


„СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД е български, акредитиран орган по сертификация на продукти, притежаващ „СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ” № БСА рег. № 1 ОСП, валиден до: 31. 05. 2021 г. Подробности за сертификата тук

Информация относно процеса на сертификация: Клиентска процедура за сертификация на продукти.

Документи необходими за кандидатстване:

Оценете нашата работа: Анкетен лист


Оценяване на съответствието на строителни продукти


„СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД е български, орган по оценяване на съответствието на строителни продукти, притежаващ „РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ” № РОССП 17 (1), издаден на: 06. 12. 2017 г. Подробности за разрешителното тук

Информация относно процеса на оценяване на съответствието може да намерите на: Клиентска процедура за оценяване на съответствието на строителни продукти.

Документи необходими за кандидатстване:

Оценете нашата работа: Анкетен лист


Нотификация по регламент (ЕС) No 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година


„СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД е български, нотифициран орган по европейски Регламент, притежаващ „РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ” № СPR 3 (1) – NB 2136, издаден на: 01. 06. 2018 г. Подробности за разрешителното тук

Информация относно процеса на оценяване на съответствието може да намерите на: Клиентска процедура за оценяване на съответствието на строителни продукти - цимент и разтвори.

Документи необходими за кандидатстване:

Оценете нашата работа: Анкетен лист


Процедура за прозрачност при обработване и защита на лични данни