Вход
"Сертификация" ЕООД Услуги Новини Документи Сертификация на системи Сертификация на продукти Оценяване на съответствието Регистри Контакти За нас

Всички права запазени

"Сертификация" EООД - Всички права запазени. Този уебсайт или отделни негови части не могат да бъдат копирани, размножавани, публикувани и/или предавани по електронен, механичен, фотокопирен или друг начин, както и въвеждани в информационни системи, включително компютърни, без изрично писмено съгласие от издателя - "Сертификация" EООД.

Условия за използване на сайта. Достъпът, разглеждането и/или използването на този сайт се извършват съгласно условията и указанията, посочени в сайта, както и съгласно приложимото законодателство, разпоредби и наредби, включително законодателството, отнасящо се до търговските марки, авторските права и правото на тайна и публичност. Използвайки настоящият сайт вие приемате и се съгласявате с горепосочените, както и със следните условия:

1. Авторски права. Не е законно да се копират, възпроизвеждат или разпространяват информация или материали, обект на авторско право без съгласието на собственика на такова авторско право. Освен ако изрично не е посочено друго, трябва да приемете, че всичко, което видите или прочетете в този сайт, е обект на авторско право и може да бъде използвано или копирано от вас само както изрично е посочено в сайта или в приложимите закони или по другояче и само с изричното предварително писмено съгласие на "Сертификация" EООД

2. Интелектуална собственост. Всички авторски права, наименования, лого и/или запазени марки, представени на сайта, са собственост на "Сертификация" ЕООД и не трябва да се използват по никакъв начин без изричното предварително писмено съгласие на притежателя им.

3. Ограничаване на отговорността. Достъпът или използването на този сайт се извършва на Ваш собствен риск. Kато използвате сайта на "Сертификация" ЕООД Вие се съгласявате с всичко в сайта във вида, в който е изложено.

4. Промени и обновявания. Информацията е предоставена от "Сертификация" ЕООД за удобство и може да се променя без предизвестие. "Сертификация" EООД може по всяко време да променя настоящите условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания.