Вход
"Сертификация" ЕООД Услуги Новини Документи Сертификация на системи Сертификация на продукти Оценяване на съответствието Регистри Контакти За нас

Новини


Великден


Екипът на „Сертификация“ ЕООД потвърждава своя морален ангажимент за осигуряване на непрекъснатост на предоставяните услуги, при спазване на санитарно-хигиенните здравни норми.
Удостоверяваме, че устойчивостта е и ще продължи да бъде ключов елемент от нашата работа.
Отправяме благопожелания за здраве и благополучие.
Светли Великденски празници!


Дата на публикуване: 17.04.2020


Курс за Вътрешен одитор


„Сертификация” ЕООД ще проведе обучения, през месец март 2020 г., за Вътрешни одитори:
1. По ISO 9001:2015 и 19011:2018;
2. По ISO 9001:2015; 22000: 2018 и 19011:2018;
3. По ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2018 и 19011:2018.
При повече от един участник от една организация, ще се ползва отстъпка от общата цена. Обучението е с практическа насоченост. При успешно преминат курс на обучение, участникът получава Удостоверение за Вътрешен одитор по цитираните стандарти в избраното направление. Краен срок за подаване на Заявка – 28.02.2020 г.
Повече информация може да получите чрез контактната форма на www.exact-certification.org; е-mail: exact.e_gov.bg@abv.bg; или на тел.: 02 8122070


Дата на публикуване: 03.02.2020


Курс Вътрешен одитор


„Сертификация” ЕООД ще проведе обучения, през месец декември 2019 г., за Вътрешни одитори:

1. По ISO 9001:2015; 19011:2018;
2. По ISO 9001:2015; 22000: 2018 и 19011:2018;
3. По ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2018 и 19011:2018

При повече от един участник от една организация, ще се ползва отстъпка от общата цена. Обучението е с практическа насоченост. При успешно преминат курс на обучение, участникът получава Удостоверение за Вътрешен одитор по цитираните стандарти в избраното направление. Краен срок за подаване на Заявка – 29.11.2019 г.
Повече информация може да получите на чрез контактната форма на www.exact-certification.org; е-mail: exact.e_gov.bg@abv.bg; тел.: 02 8122070

Дата на публикуване: 31.10.2019


Преход към ISO 22000:2018


Във връзка с преход от стандарт ISO 22000:2005 към ISO 22000:2018 /Системи за управление безопасността на храните/, „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД Ви информира, че издадените сертификати по ISO 22000:2005 са в сила до 29.06.2021 г., след тази дата ще бъдат валидни само сертификати по ISO 22000:2018.

Приемаме заявки по старата версия до 01.06.2020 г.
Приключваме процедурата по прехода на 29.06.2021 г.
Повече на тел.: 02/8122070

Дата на публикуване: 03.04.2019


Курс Водещ одитор


Съдействаме за включване в курс за Водещ одитор на СУК ISO 9001:2015, IRCA регистриран, петдневен. За повече информация пишете на e-mail: exact.e_gov.bg@abv.bg или се обадете на 02 812 20 70.

Дата на публикуване: 07.03.2019


Миграция към ISO 45001:2018


Във връзка с миграцията от стандарт BS OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018 /Системи за управление на здравето и безопасността при работа/, „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД Ви информира, че издадените сертификати по BS OHSAS 18001:2007 са в сила до 12.03.2021 г., след тази дата ще бъдат валидни само сертификати по ISO 45001:2018.

Приемаме заявки по старата версия до 01.03.2020 г.
Приключваме процедурата по прехода на 12.03.2021 г.
Повече на тел.: 02/8122070

Дата на публикуване: 20.02.2019