Вход
"Сертификация" ЕООД Услуги Новини Документи Сертификация на системи Сертификация на продукти Оценяване на съответствието Регистри Контакти За нас

Декларация за конфиденциалност

„СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД приема, обработва и когато е необходимо съхранява Вашите лични данни при пълна конфиденциалност. Личната информация (име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес), която ни предоставяте доброволно е достъпна и се управлява само от оторизирани лица. Вашите данни, включително и чувствителните, се използват само за целите на съвместната ни работа и за по-доброто Ви обслужване. Дружеството не разкрива и няма да разкрива лични данни на трети лица.

При разглеждане на сайта ни, Вие оставате анонимни за нас. Лични данни/информация не се запазва или съхранява.

Сайтът може да запази електронна информация, която да бъде използвана от поддържащия екип, с цел да се подобрят страницата и обслужването ни към Вас. Тази информация не запазва/съдържа лични (чувствителни) данни и не обозначава (идентифицира) потребителя.

При посещение на някои секции от сайта, Вашето име, адрес на електронна поща, телефонен номер или други могат да бъдат поискани. Тези данни Вие ни предоставите доброволно, като те са необходими при Вашата регистрация в сайта или за обратна връзка с Вас.

Сайтът използва технология наречена „бисквитки”, (cookies). Тази технология може да бъде използвана за да Ви предоставя подходяща информация от нашия сайт. Бисквитките използват файлове, които могат да бъдат изпратени като данни към Вашият браузер, от страницата ни, след което да се съхранят във Вашата система. Това ни дава възможност да обслужваме клиентите си по-добре, като удовлетворяваме потребностите им от специфична информация. Ваше право е да настроите браузера си така, че да Ви изпраща информация при получаване на „бисквитки” и да изберете да ги приемете или не.

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД използва събираната информация за да предостави оптимални условия при сертификация на система за управление и продукти или при оценяване на съответствието. За да предоставим на клиента най-добра оферта е необходимо да получим от него определен вид информация, която да обработим за да върнем обратна информация.

Базата лични данни (в това число и чувствителни данни) и обратната информация (изпратени оферти, комуникация с клиенти) се управляват при спазване на нормите определени в законодателството на страната и при запазване конфиденциалността на клиента. Всички заинтересувани страни, които са ни предоставили информация съдържаща лични данни (чувствителни лични данни), винаги може да поискат копие от тези данни, както и да поискат да бъдат изтрити или редактирани.

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД спазва законодателството относно опазването на личните данни, като ги обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Събраната информация получена през сайта на дружеството е поверителна за дружеството и нейното разкриване на трети страни е изключено, освен ако това не се изисква от закона или не е обект на юридическо разследване или на проверка от държавни власти. в тези случаи се спазват законовите разпоредби.

Дружеството не търгува и не предоставя събраната информация на трети страни с рекламна цел.

Страницата на дружеството не съдържа и не поддържаме препратки към други сайтове. Не носим отговорност за съдържанието или практиките за поверителност на интернет страници, в които присъства информация за „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД или за нашата дейност.