Сертификация на продукти Сертификация на СУ Оценяване на съответствието Обучение Структура
Важно съобщение в раздел Новини/ Important notice in section News

За контакти

e-mail: exact.e_gov.bg@abv.bg

Адрес: гр. София

ул. "Шар Планина" 47, ет. 3, офис 10

Можете да се обадите по телефон, или да използвате контактната форма по-долу. Моля, при Вашето запитване, задайте изчерпателна информация, за да можем да отговорим конкретно, и наш компетентен служител да се свърже с Вас.

Online връзка
Име:
Фирма:
Email:
Телефон:
Коментар/Въпрос:
SWITCH LANGUAGE
 
 
 

"Сертификация" ЕАД е акредитиран орган по сертификация на системи за управление от ИА "БСА" (пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по Многостранно споразумение)

Сертификация на:

Системи за управление на качеството съгласно ISO 9001

Системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001

Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно BS OHSAS 18001

Системи за управление безопасността на храните съгласно ISO 22000

Сертификация на продукти

Оценяване на съответствието


  Новини Анкетен лист За нас Контакт